Villkor

Giltighetsdatum: April 01 2015

Avtal

Dessa villkor är en överenskommelse mellan dig som användare och MovieStarPlanets Group of Games. Genom att acceptera villkoren, accepterar du också att följa alla regler på MovieStarPlanet, Boonie Planet och RobotBlast Planet sidorna, som framför allt innebär att vara trevlig och respektfull mot andra användare. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Användare kommer att underrättas om eventuella ändringar via ett meddelande på hemsidan. Om personer fortsätter att använda MovieStarPlanets webbplats efter dagen då villkoren ändrades, kommer denna användning utgöra godkännandet av ändringarna.

Vuxnas deltagande på MovieStarPlanet

MovieStarPlanet är en webbsajt främst för barn mellan 8 och 15 år. Som en del av vår barnsäkerhetspolitik tolererar vi inte att webbplatsen används av vuxna (personer över 18 år). Vuxna, som inte uppfyller följande kriterier, får inte delta på MovieStarPlanet. En vuxen får komma in och interagera på webbplatsen i följande fall:

 • Som förälder / vårdnadshavare som följer eller hjälper sitt barn att använda av webbsajten.
 • Brottsbekämpning, journalister, icke-statliga organisationer eller andra yrkesgrupper som önskar tillgång till webbplatsen för utbildning, brottsbekämpning och för forskningsändamål. Tillträde ska godkännas (inklusive datum och tid för deltagande) av chefen för säkerheten genom att skicka e-post till: safety@moviestarplanet.com

MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att blockera varje vuxen från webbplatsen om ovantstående villkor inte uppfylls. Återbetalning kommer endast att beviljas om användaren inte har brutit mot spelreglerna.

Rättigheter till MovieStarPlanets materiel

MovieStarPlanets webbplats ägs av MovieStarPlanet. MovieStarPlanets webbplats är för enskilt, icke-kommersiellt, icke-överförbart, underhållningsbruk. Under förutsättning att användaren efterlever av webbplatsens villkor, ger vi användarna en personlig, icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt och licens. Detta gör det möjligt för användaren att komma in och spela på MovieStarPlanets hemsida.

Alla rättigheter och innehåll på MovieStarPlanet hemsida är reserverade för MovieStarPlanet. Du får inte använda något av MovieStarPlanets material, till exempel movie stars, movie star kläder och prylar, logotyper, ikoner, bakgrunder, bakgrundsmusik. mm till kommersiella ändamål utanför MovieStarPlanets webbplats. Detta innebär att du inte får kopiera, distribuera, sälja, publicera, skicka eller på annat sätt återcirkulera MovieStarPlanets material till en tredje part, utan skriftligt medgivande från MovieStarPlanet. Du får inte förändra, bearbeta eller ersätta något av det Material som finns på webbplatsen, antingen i sin helhet eller delar härav.

Filmer skapade av användaren och annat material

I detta avtal ger du MovieStarPlanet rätten till att, utan särskild ersättning, publicera Filmer och material för en obegränsad tid i hela världen på Internet, på TV eller någon annan informationskanal. Således ger du MovieStarPlanet rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera Filmer och material som du har skapat, både för kommersiellt och icke kommersiellt bruk.

Suspension och upphävande av medlemskap    

MovieStarPlanet har rätt att avsluta ditt medlemskap och stänga ditt konto om du bryter mot detta avtal eller reglerna på MovieStarPlanets hemsida, eller om du inte har använt kontot i fyra månader.

Regler för MovieStarPlanet

 1. Lämna aldrig ut ditt lösenord eller be andra att göra det. MovieStarPlanet frågar aldrig efter ditt lösenord och du bör heller aldrig skriva ditt lösenord i något forum varken i spelet eller utanför webbplatsen.
 2. Lämna inte ut användaruppgifter i löfte om att få  gratis VIP-medlemskap eller StarCoins. Ingen kan ge dig gratis VIP-medlemskap eller StarCoins.
 3. Avslöja inte personlig information (t.ex. riktiga namn, e-post, telefonnummer, ålder, adress, skolans namn eller användarnamn i Facebook, Skype, MSN etc)
 4. Skriv inte saker som anspelar på sex eller är rasistiska.
 5. Välj inte ett användarnamn som anspelar på könsfrågor eller sexualitet och använd inte ditt riktiga namn som ditt användarnamn.
 6. Trakassera inte, tigg inte efter saker eller irritera andra användare.
 7. Använd inte kränkande språk. Kränkande behandling är inte tillåten.
 8. Låtsas inte att  uppträda som eller vara en anställd / moderator för MSP. En riktig moderator kan identifieras genom en moderatorskylt, som visas i alla lägen.
 9. Bryt inte några lagar om upphovsrätt.
 10. Skicka inte kedjebrev. Kopiera inte / klistra in kedjebrev.
 11. Prata inte om hur man fuskar och inte använder fusk för att gå vidare i spelet.
 12. Försök att inte stjäla eller lura saker från andra användare. Vi raderar användare som stjäl.

Användare som rapporteras kan få varningar och deras konton kan avslutas, om de är kränkande mot andra användare eller på annat sätt missbrukar MovieStarPlanet eller användare på MovieStarPlanet.

Länkar

MovieStarPlanets Group of Games hemsidor kan tillhandahålla, och användarna kan lägga in länkar, till andra webbplatser eller källor i samband med i spelets meddelanden. MovieStarPlanet är inte ansvarig för säkerheten på externa webbplatser eller källor och stödjer inte eller är ansvarigt för något innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på sådana webbplatser eller källor.

MovieStarPlanet är inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av, oförmåga att använda eller tillit till sådan integritetspolicy, innehåll, varor eller tjänster som finns på externa webbplatser eller källor.

Göra betalningar / inköp på webbplatsen

Om du är under 18 år eller inte betalar dina egna räkningar, måste du ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare, den person som betalar dina räkningar, eller kortinnehavaren innan du gör några köp på MovieStarPlanet. Om du gör en obehörig betalning på MovieStarPlanets Group of Games - oavsett betalningsmetod - kommer ditt konto att raderas permanent. Om du dessutom inte följer MovieStarPlanets Group of Games Villkor, kan ditt konto avslutas och du kommer att förlora alla StarCoins eller några andra virtuella varor din profil kan ha. Om du själv tar bort ditt konto på MovieStarPlanet, Boonie Planet eller RobotBlast Planet kommer du också att förlora de StarCoins du kan ha kvar.

Försäljningsvillkor

När du köper ett VIP-medlemskap får du möjlighet att köpa speciella VIP kläder, saker, animationer, etc ("Virtuella Varor") i spelen vi skapar, under den tid som medlemskapet omfattar. VIP-medlemskap och StarCoins ges så snart betalningen är genomförd och MovieStarPlanet har underrättats av betalningsleverantören. Alla priser på MovieStarPlanets Group of Games inkluderar moms och kan ändras utan förvarning.

StarCoins eller annan spelvaluta, oavsett om de köpts eller intjänats, kan endast användas för att köpa virtuella varor på MovieStarPlanets Group of Games hemsidor.

Spelvaluta kan inte överföras till en annan användare och har inget kontant värde. Därför kan du inte lösa in eller få återbetalning för oanvända StarCoins eller annan spelvaluta från MovieStarPlanets Group of Games.

Genom att acceptera villkoren erkänner användaren att MovieStarPlanets Group of Games har oinskränkt rätt att ändra MovieStarPlanet, Boonie Planet och RobotBlast Planets webbplatser och alla aspekter av tecken, objekt, punkter och spelvaluta däri. MovieStarPlanet gör ändringar av webbplats på en kontinuerlig basis. Användarna bekräftar att MovieStarPlanet kan och kommer, efter eget gottfinnande, ändra funktioner eller förmågor hos alla element i MovieStarPlanets Group of Games webbplatser eller eventuella virtuella varor. Detta kan inkludera att ändra värdet, funktion eller tillgänglighet av virtuella varor.  Virtuella varor utgör en begränsad licensrättighet och regleras av dessa villkor, och kan aldrig  bytas mot någon summa pengar eller penningvärde från MovieStarPlanet.

Kreditkort säkerhet

MovieStarPlanet använder en tredje part som betalningsleverantör och vi lagrar därför inte några upplysningar om kreditkortsnummer eller bankkonto. Alla information om kreditkort och bankkonton lagras endast av betalningsleverantören och enbart i krypterad form, i en datacentral med hög säkerhet.  Betalningsleverantörens insamling och lagring av känslig information uppfyller kraven i lagen om Dataskydd och förpliktar sig till alla internationella säkerhetsnormer samt dansk industris säkerhetsstandarder.

Återbetalning

Om du köper tjänster på MovieStarPlanets Group of Games webbplatser (inklusive köp av StarCoins eller andra virtuella varor etc.) förlorar du rättigheter till återbetalning som du normalt har rätt till när tjänsterna görs tillgängliga för dig. Vi kan göra undantag efter eget gottfinnande. För att bestrida ett inköp, var god och kontakta support teamet på MovieStarPlanets Group of Games genom att använda kontaktinformationen längst ned på denna sida.

Policy för upprepade överträdelser, ombud för anmälan av föregivna överträdelsen

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kräver att människor som använder MovieStarPlanets Group of Games hemsidor göra detsamma. MovieStarPlanets Group of Games har antagit och genomfört en politik som respekterar upphovsrätten som föreskrivs för terminering under lämpliga förhållanden för användare av MovieStarPlanets Group of Games webbplatser, som ständigt bryta dessa regler. MovieStarPlanet kan avbryta tillträdet för användare, som upprepade gånger funnits tillhandahålla eller publicera något material på MovieStarPlanet webbplats som ägs av andra personer utan nödvändiga rättigheter och behörigheter.

Andra frågor

Om du är under 18 år eller inte betalar dina egna räkningar, måste du ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare, den person som betalar dina räkningar, eller kortinnehavaren innan du gör några köp på MovieStarPlanet. Om du gör en obehörig betalning på MovieStarPlanet - oavsett betalningsmetod - kommer ditt konto att raderas permanent! Om du dessutom inte följer MovieStarPlanets Villkor, kan ditt konto avslutas och du kommer att förlora all spelvaluta och virtuella varor din profil kan ha uppnått. Om du själv tar bort ditt konto på MovieStarPlanet, kommer du också att förlora spelvalutan som du kan ha kvar i kontot.

Juridiska frågor

Dessa Försäljningsvillkor styrs och tolkas enligt lagarna i Danmark. Du ger specifikt samtycke till personlig jurisdiktion i Danmark i samband med en eventuell tvist mellan dig och MSP EMEA ApS (MovieStarPlanets Group of Games) som utgår från från dessa Försäljningsvillkor, eller i samband med ämnet häri. Parterna i dessa Försäljningsvillkor, är överens om att den exklusiva plats för alla tvister mellan parterna som stammar från dessa Försäljningsvillkor eller i samband med ämnet häri, kommer att vara i domstol i Danmark.

Kontaktinformation

Observera att vi rör våra säljbolag från Luxemburg till Danmark, så efter den 1:a Maj kommer din avtalspartner att vara:

MSP EMEA ApS
Amagerfaelledvej 56, 1 (2a våningen)
2300 Köpenhamn S
Danmark
Företagsregistreringsnummer: 36 54 80 61

Detta är en administrativ förändring och kommer inte att ha någon inverkan på dig som kund.