Villkor

Giltighetsdatum: Maj 01 2015

Avtal

Dessa användarvillkor är en överenskommelse mellan MSP EMEA ApS, reg.nr. 36548061, MovieStarPlanet Group Games ("MovieStarPlanet") samt alla användare av MovieStarPlanets produkter ("Användare"). MovieStarPlanet omfattar MovieStarPlanet, BooniePlanet, RobotBlastPlanet samt övriga efterföljande spel publicerade eller utvecklade av MovieStarPlanet på varje plattform. Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar användaren även att följa alla regler på MovieStarPlanet, BooniePlanet samt RoboBlastPlanet som, framför allt, innebär att vara trevlig och respektfull gentemot andra användare.

MovieStarPlanet reserverar rättigheten att när som helst utföra ändringar till dessa användarvillkor. Användarna blir uppmärksammade vid ändringar av dessa villkor med en veckas varsel via ett meddelande på MovieStarPlanets hemsidor. Om användaren fortsätter att bruka någon av MovieStarPlanets hemsidor eller plattformar efter datum för villkorsändring, godkänner användaren automatiskt ändringarna genom sitt fortsatta bruk.

Genom att acceptera dessa användarvillkor, bekräftar Användaren att inträde till MovieStarPlanets spel samt webbsidor utgör direkt produktleverans. Därför är rättigheten till annulering förverkad vid tiden för inträdelse till MovieStarPlanets spel.

Vuxendeltagande

MovieStarPlanet erbjuder webbsidor samt appar primärt för barn mellan 8-15 år. Som del av vår trygghetspolicy för barn, tillåter ej MovieStarPlanet bruk av vuxna över 18år. Vuxna tillåts endast interagera på MovieStarPlanets webbsidor under följande förhållanden:

  1. I egenskap av förälder/förmyndare som övervakar eller hjälper eget barn navigera samt använda webbsidan
  2. Rättsväsende, journalister, frivilligorganisationer eller andra professioner som önskar tillgång till webbsidan i utbildningssyfte, rättsliga åtaganden eller forskningssyften. Tillgång (samt datum och tid för deltagande) krävs från MovieStarPlanets Säkerhetschef. Mail skickas till: safety@moviestarplanet.com

 

MovieStarPlanet reserverar rättigheten att blockera varje vuxen från bruk av webbsidan vid brott mot ovanstående punkter. Återbetalningar godkänns endast om Användaren ej har brutit mot användarvillkoren enligt skrivet vid tidpunkt när så sker.

MovieStarPlanet
MovieStarPlanes spel, webbsidor etc ägs av MovieStarPlanet. MovieStarPlanets webbsidor är endast för individuellt, icke-kommersiellt, icke-överlåtbart, nöjesbruk. Vid samtycke med användarvillkoren, beviljar MovieStarPlanet Användaren en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rättighet samt licens. Detta tillåter Användare att deltaga samt spela på MovieStarPlanets webbsidor.

Alla rättigheter samt innehåll på MovieStarPlanets webbsidor är reserverade av, samt ägda av, MovieStarPlanet. Individer tillåts ej använda MovieStarPlanet-material, så som movie stars, movie star kläder och items, logotyper, ikoner, bakgrunder, bakgrundsmusik etc för kommersiellt bruk utanför MovieStarPlanets webbsidor. Detta betyder att användare ej får kopiera, sprida, sälja, skicka eller på annat vis utföra liknande aktiviteter med MovieStarPlanets material till tredje part utan samtycke av MovieStarPlanet. Individer får ej delvis eller helt ändra, revidera, eller ersätta material funnet på webbsidan.

Brott, eller försök till brott, utgör överträdelse av användarvillkoren och MovieStarPlanet reserverar rättigheten att blockera Användare som utför sådana brott och söker skada.

Användargenererade filmer och annat material
Brott, eller försök till brott, utgör överträdelse av användarvillkoren och MovieStarPlanet reserverar rättigheten att blockera Användare som utför sådana brott och söker skada.

Genom att acceptera användarvillkoren, ger Användaren MovieStarPlanet rättigheten att utan kompensation publicera Användarskapade filmer och/eller material under obegränsad tid rakt igenom hela Internet, på TV eller andra medier valda av MovieStarPlanet. Användaren ger därför MovieStarPlanet rättigheten att använda, kopiera, presentera, återge, ställa ut, framföra, redigera, integrera, derivatera, kreationer från licenser samt även att distribuera filmer och material skapade för både kommersiellt samt icke-kommersiellt bruk.

Upphävande eller annullering av medlemskap
MovieStarPlanet reserverar rättigheten att upphäva eller annullera medlemskap samt stänga ned Användarkonton när det finns överträdelser gentemot detta avtal och/eller reglerna på MovieStarPlanets webbsidor enligt nedanstående regler (samt även om ett konto ej brukats på fyra månader eller mer).

Regler på MovieStarPlanet
1. Dela ej ditt lösenord samt fråga ej en annan Användare om deras lösenord.
  MovieStarPlanet frågar aldrig Användare efter deras lösenord, och Användare skall aldrig avslöja sina lösenord till MovieStarPlanet i någon form - varken i spelet eller utanför webbplatsen.
2. Dela ej med dig av Användardetaljer vid löfte om fritt VIP-medlemskap, StarCoins eller andra former av priser eller belöningar. Ingen, förutom MovieStarPlanet, kan ge dig gratis VIP-medlemskap eller StarCoins.
3. Avslöja aldrig personlig information (ditt riktiga namn, email, telefonnummer,   ålder, adress, vad din skola heter, användarnamn på FaceBook, Skype, MSN med mera) i chattrum, på forum, nyhetsflöden, fotografier, eller andra verktyg för sociala medier. Dock kan MovieStarPlanet lägga till funktioner till spelet där deltagande kräver att du delger viss information, på volontär basis, till exempel att välja vilken skola du går på. Du kan när som helst ta bort denna information.
4. Skriv aldrig något som är sexuellt eller rasistiskt.
5. Välj ej ett användarnamn som refererar till könsdiskriminering eller sexuell        läggning, eller ditt riktiga namn som användarnamn.
6. Trakassera ej eller irritera andra användare, eller fråga om artiklar. Offerera ej
heller andra användare artiklar eller gåvor eller priser i utbyte mot något.
7. Använd ej kränkande eller stötande språk eller ha smädligt beteende.
8. Låtsas ej vara anställd personal på MovieStarPlanet. En riktig moderator har en
moderator-badge som alltid syns.
9. Bryt ej mot, samt försök ej bryta mot, upphovsrättsliga lagar.
10. Skicka ej kedjebrev och kopiera/klistra ej in kedjebrev.
11. Prata ej om hur man kan fuska samt använd själv ej fusk för att komma vidare i spelet.
12. Stjäl ej eller lura andra användare på deras saker.
13. Gör ej reklam för, och försök ej göra reklam för, produkter eller tjänster för     kommersiellt bruk.

Länkar
MovieStarPlanet tillhandahåller, och Användare kan, inkludera länkar till andra webbplatser eller resurser i direkt relation till spelmeddelanden. MovieStarPlanet tar ej ansvar för säkerheten utav sådana externa webbplatser eller resurser samt stödjer ej, ansvarar ej och är ej förpliktigade av webbplatsernas innehåll, reklam, produkter, eller annat material tillgängligt på dessa. MovieStarPlanet är ej ansvariga eller förpliktigade, varken direkt eller indirekt, för skada eller förluster som orsakats av, eller i anslutning till, bruk av, eller bristande bruk av, någon form av integritetspolicy, innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på externa webbplatser eller liknande resurser.

Försäljningsvillkor
När Användaren köper ett VIP-medlemskap, har denne bland annat möjlighet att införskaffa speciella VIP-kläder, artiklar, animationer med mera ("virtuella varor") i spelen under den period Användaren har sitt VIP-medlemskap.

VIP-medlemskap och StarCoins finns att tillgå så fort betalningen för dessa är komplett, samt att MovieStarPlanet är informerade om detta från vår betalleverantör. Alla priser är inklusive moms och är dessutom föremål för förändring inom skälig tid.

StarCoins eller annan valuta i spelet, vare sig köpt eller intjänad, kan endast användas till att köpa virtuella varor på MovieStarPlanets webbsidor.

Valuta i spelet kan ej överföras till annan Användare och har inget monetärt värde. Därför kan Användare ej återköpa, eller vara berättigade till, monetära returer för ej brukade StarCoins eller övriga valutor från MovieStarPlanet.

Genom att acceptera dessa villkor, bekräftar Användarna att MovieStarPlanet bibehåller rättigheten att modifiera samt uppdatera MovieStarPlanet, BonniePlanet och RobotBlast-Planet webbsidorna samt alla aspekter gällande karaktärerna, artiklarna, poängsystemen samt valutan i dessa. MovieStarPlanet utför ändringar av MovieStarPlanets webbplatser på regelbunden basis. Användarna accepterar att MovieStarPlanet kan, och kommer, i egen riktning, modifiera artiklar, funktioner eller dispositionen av vilket element som helst på MovieStarPlanets webbplatser eller virtuella gods. Detta kan inkludera ändring av värde, funktion eller tillgänglighet av de virtuella varorna. De virtuella varorna representerar en begränsad licens kontrollerad av dessa användarvillkor, och är ej återköpbara - oavsett monetär ersättningsgrad eller värde från MovieStarPlanet - oavsett tidpunkt.

Betalningar/Köp från MovieStarPlanet
Om Användaren är under 18 års ålder, eller ej betalar egna räkningar, krävs tillstånd från antingen förälder eller förmyndare, person ansvarig för betalningen eller kortinnehavaren, innan någon form av köp sker på MovieStarPlanets webbplatser.

Vid bruk av MovieStarPlanets produkter och tjänster, garanterar Användaren att antingen vara (i) ett barn med godkännande från förmyndare att bruka MovieStarPlanet eller (ii) vara ett barn med befogenhet givet av hans/hennes förälder/föräldrar för bruk av MovieStarPlanet. I båda fall garanterar Användaren inneha nödvändig legal bas för att prenumerera på någon utav MovieStarPlanets prenumerationstjänster eller bruk av egna pengar i relation till dessa.

Om otillåten betalning sker till MovieStarPlanet, oavsett betalmetod, blir Användarens konto permanent borttaget. Fortsättningsvis - om Användaren ej följer utstakade användarvillkor, kan dennes konto bli blockerat alternativt borttaget. Alla StarCoins eller andra virtuella varor i spelet tillhörandes en sådan användare förloras. Var uppmärksam på att detta även gäller när Användare på egen hand raderar eget konto på MovieStarPlanet, BooniePlanet eller RobotBlastPlanet.

För att skydda Användarna mot bedrägeri samt bibehålla en hög säkerhetsnivå gällande onlineköp, har MovieStarPlanet rättighet att be om verifikation. Verifikationskontrollen kan bestå av data skickat vid köpskeendet, inklusive adress och betalningsinformation.

Kreditkortssäkerhet
MovieStarPlanet använder betallösning från tredje part. Därför sparar vi ej, eller på något vis lagrar, kreditkortsinformation samt bankkontoinformation. All kreditkorts- samt bankinformation sparas endast av tredjepartslösningen i krypterad form inuti ett datorteknologiskt högsäkerhetscenter. All insamling och förvaring av känslig information utav denna tredje part, överensstämmer med kraven från Data Protection Act samt överensstämmer även med alla internationella säkerhetskrav samt standarder likväl säkerhetsstandarderna för den Danska industrin.

Återbetalningar
När köp väl gjorts på MovieStarPlanets webbplatser (detta inkluderar även VIP-medlemskap, StarCoins samt övriga virtuella varor med flera), avstår Användarna sin rättighet till monetär ersättning. Undantag till denna regel sker i ytterst diskretion av MovieStarPlanet. Vid dispyt gällande ett köp uppmanas ni kontakta MovieStarPlanets Support. Använd kontaktuppgifterna funna i slutet av detta dokument.

Policy vid upprepade förseelser
MovieStarPlanet respekterar andra användares immaterialrättsliga rättigheter och ber användarna göra detsamma. MovieStarPlanet har adopterat samt implementerat en policy som innebär rättigheten att helt avsluta, vid rätt förhållanden, Användarnas tillgång till spelen vid upprepade förseelser mot våra regler. Detta gäller även Användare som vid upprepade tillfällen laddar upp eller tillverkar material på MovieStarPlanets webbplatser som ägs av andra, utan att på förhand fått rättighet samt tillåtelse att göra detta.

Avslut
Då en Användare utför någon form utav oauktoriserad transaktion till MovieStarPlanet, oavsett betalmetod, blir dennes konto permanent borttaget. Skulle en Användare ej följa våra stadgar samt villkor, kan dennes konto bli borttaget vilket bidrar till förlust av alla köp av virtuella gods gjorda i spelet samt även förlust av spelvaluta tillhörandes kontot. Skulle Användaren på egen hand radera eget konto på MovieStarPlanet, förlorar denne även alla virtuella gods samt valuta knutna till kontot.

Begränsningar av ansvarsskyldighet
MovieStarPlanet består primärt av onlinespel tillgängliga på en "som finnes" basis. MovieStarPlanet lämnar inga garantier för, samt begränsningar till, obegränsad eller oavbruten tillgång till tjänster eller felfritt bruk av spelen. MovieStarPlanet lämnar heller ej några garantier för uppnådda resultat vid bruk av spelen. Enligt obligatorisk lagstiftning, gäller dessa begränsningar av ansvarsskyldighet gällande all uppstådd skada orsakad av något som helst bruk av MovieStarPlanet samt direkt, indirekt, oförutsedd eller betydande skada. MovieStarPlanet är i dessa fall ej betalningsskyldiga eller ekonomiskt ansvariga för uppstådda skador. Detta gäller även om MovieStarPlanet på förhand blivit uppmärksammade på möjligheten till sådana skador. MovieStarPlanet stödjer ej, samt är ej ansvariga för, riktigheten eller tillförlitligheten gällande åsikter, råd, uttalanden samt ej heller kränkande, oanständiga eller illegalt uppträdande på MovieStarPlanets webbplatser samt andra plattformar. Under inga omständigheter eller örhållanden kommer MovieStarPlanet, eller någon av deras direktörer, anställda eller agenter bli ansvarsskyldiga för uppstådda förluster eller skador. MovieStarPlanet ansvarar ej för förseningar eller fördröjningar av brister samt obligationer, om dessa sker på grund av händelser utanför MovieStarPlanets kontroll.

Val av lagar och rättskipning

Dessa användarvillkor kontrolleras, brukas och tolkas i enighet med Dansk lagstiftning. Användare samtycker specifikt med domsrätten i Danmark i samband med någon form av dispyt mellan dig och MovieStarPlanet gällande dessa användarvillkor eller ärenden tillhörande dessa villkor. MovieStarPlanet samt Användarna är överens om att mötesplatsen för all form av dispyt mellan parterna orsakad av något i dessa användarvillkor sker i Köpenhamns Domstol.

Kontaktinformation

MSP EMEA ApS
Amagerfaelledvej 56, 1 (2a våningen)
2300 Köpenhamn S
Danmark
Företagsregistreringsnummer: 36 54 80 61