Vårt rapporteringssystem

MovieStarPlanet har ett enkelt rapporteringssystem; det handlar bara om några klick och rapporten är gjord. Vi uppmuntrar alla att rapportera alla former av dåligt beteende och våra medarbetare reagerar på rapporten inom 24 timmar.

För att rapportera en annan spelare, klicka på användarnamnet så att deras personliga profil. Klicka sedan på "rapportera dåligt uppförande" (det är ett utropstecken ! i en gul triangel) i det övre högra hörnet.

Report

Den som rapporterar måste välja en överträdelsekategori och ge en kortfattad beskrivning av överträdelsen. Detta hjälper moderatorerna att rätt prioritera rapporten.

Report Button (2)

Om en användare bryter mot reglerna kommer han eller hon att låsas ute från webbplatsen, från fem minuter till sju dagar beroende på hur allvarligt beteendet är. Om användaren fortsätter att bryta mot reglerna, eller om ett allvarligt brott inträffar, kan MovieStarPlanet låsa användaren helt och blockera datorn/IP-adressen vilket hindrar användaren från att komma in på webbplatsen och från att registrera  en ny profil.

Använd alltid MovieStarPlanets rapporteringssystem som ditt första alternativ. MovieStarPlanet undersöker rapporten och beslutar om ett lämpligt handlingssätt, som att blockera kommunikation, tillfällig avstängning från webbplatsen eller permanent blockering. Om ett barns säkerhet är i riskzonen eller personlig information har utbytts, meddelar MovieStarPlanet behöriga brottsbekämpande organ för din räkning.