Säkerhet

På MovieStarPlanet avsätter vi mycket resurser på att hålla vår webbsida säker och kul för alla. Vi använder oss både av bästa möjliga teknik och av riktiga personer för att moderera sidorna. Våra medarbetare och vår support har djup förståelse för språket och kulturen i  det land som de ansvarar för. De övervakar sidan och rapporterna från användarna och reagerar och agerar när det är nödvändigt. Förutom våra medarbetare har vi även automatisk övervakning. Fortsätt läsa om hur MovieStarPlanet värnar om sina användares säkerhet.

Möt MovieStarPlanets Säkerhetschef

Management _vj

MovieStarPlanet tar sina användares säkerhet på största allvar. Vernon Jones är säkerhetsansvarig på MovieStarPlanet och hans roll är att skydda barn mot alla former av opassande beteende, liksom att se till att hålla online möteplatsen är så säker som möjligt. Vernon arbetar tillsammans med ett team av Community Managers och moderatorer, vilkas uppgifter är att skydda barnen på webbsidan och reagera på opassande innehåll.

Vernon har, som auktoriserad socialrådgivare, arbetat med barnsäkerhet och skydd av barn  tillsammans med olika lokala myndigheter i ett flertal länder. Hos danska Rädda Barnen var han medlem i ett online skyddsteam för barn och utvecklade olika verktyg för att skydda barn på internet.

Enkla regler och god ton

Vi vill att våra användare på MovieStarPlanet ska följa några enkla regler samt så klart använda sig av sunt förnuft. Vi vill också att föräldrarna ser till att barnen förstår dessa regler och att de vet vad god "nätikett" ( informell uppförandekod på Internet) är.  Den viktigaste säkerhetsregeln online är att aldrig avslöja personlig information. Den andra regeln är att alltid förvara sitt  lösenord säkert. Se våra Regler för mer information i ämnet.

En säker struktur

MovieStarPlanet tillhandahåller ett säkert nätverk - vi övervakar sidan och vi uppmuntrar alla användare att rapportera olämpligt beteende, stötande språk och kränkande eller olämpligt innehåll.Vi ger användarna säkerhetsinformation i spelet, som informerar om hur de levande moderatorer övervakar sajten och om grundläggande säkerhetsföreskrifter för att användarna ska kunna hjälpa sig själva vidare. De flesta användare spelar också efter reglerna och är vänliga mot varandra och därför är MovieStarPlanet ett roligt och säkert ställe att vara på.

Alla moderatorer är utbildade i säkerhet på Internet för vår målgrupp (barn mellan 8 och 15 år). De arbetar på plats varje dag och vet vad som pågår bland användarna. Om en ny trend visar sig, vidtas omedelbart åtgärder för att ta itu med frågan, och om ingen känd lösning existerar, skapar vi en. På MovieStarPlanet, kompromissar vi inte när det gäller säkerhet och det är därför det finns ett antal sätt vi kan kontaktas när det gäller olämpligt och / eller oönskat beteende genom:

  • användargenererade rapporter
  • direkt levande moderering av forum
  • aktiva innehållssökningar gjorda av moderatorer
  • e-postmeddelande från användare eller förälder / vårdnadshavare
  • användning av "Alert Words" eller ord från "Blocked Word List" i forum eller chattrum
  • varningslista över IP-adresser

Vårt rapporteringssystem

MovieStarPlanet har ett enkelt rapporteringssystem; det handlar bara om några klick och rapporten är gjord. Vi uppmuntrar alla att rapportera alla former av dåligt beteende och våra medarbetare reagerar på rapporten inom 24 timmar.

För att rapportera en annan spelare, klicka på användarnamnet så att deras personliga profil. Klicka sedan på "rapportera dåligt uppförande" (det är ett utropstecken ! i en gul triangel) i det övre högra hörnet.

Report

Den som rapporterar måste välja en överträdelsekategori och ge en kortfattad beskrivning av överträdelsen. Detta hjälper moderatorerna att rätt prioritera rapporten.

Report Button (2)

Om en användare bryter mot reglerna kommer han eller hon att låsas ute från webbplatsen, från fem minuter till sju dagar beroende på hur allvarligt beteendet är. Om användaren fortsätter att bryta mot reglerna, eller om ett allvarligt brott inträffar, kan MovieStarPlanet låsa användaren helt och blockera datorn/IP-adressen vilket hindrar användaren från att komma in på webbplatsen och från att registrera  en ny profil.

Använd alltid MovieStarPlanets rapporteringssystem som ditt första alternativ. MovieStarPlanet undersöker rapporten och beslutar om ett lämpligt handlingssätt, som att blockera kommunikation, tillfällig avstängning från webbplatsen eller permanent blockering. Om ett barns säkerhet är i riskzonen eller personlig information har utbytts, meddelar MovieStarPlanet behöriga brottsbekämpande organ för din räkning.

Alert Words

En del meningar kan vara helt acceptabla att skriva i ett sammanhang, men verka olämpliga i andra. Därför har MovieStarPlanet ett Alert Word-system, där systemet automatiskt genererar rapporter när vissa ord används. Listan med  ord uppdateras regelbundet och grundar sig på feedback och kunskap om användarnas beteende, trend mönster etc. Våra moderatorer  analyserar därefter hur ordet har använts och jämför med  tidigare kommunikation loggar för att  avgöra om användningen var acceptabel eller om ytterligare åtgärder bör vidtas.

Blockerade ord

Chatten på MovieStarPlanet begränsas av "svarta listan", en lång lista med ord som är förbjudna på vår sida och som inte får användas av någon. Det är naturligt för barn att försöka testa regler och tänja på gränser. När de uppfinner nya "dåliga" ord genom att använda symboler eller alternativa sätt att stava upptäcker vi detta och blockerar även dessa ord. Det betyder att vår "svarta lista" hela tiden uppdateras och revideras. Det är en ständigt pågående process med oändligt många nya möjligheter för nya ord, varför något enstaka olämpligt ord kan dyka upp för en kort tid i chatten.

Vårt system kan också räkna antalet "dåliga" ord och antalet varningar/låsningar som en specifik användare eller dator får. Så även om en användare inte rapporteras av någon kommer våra medarbetare att hitta denne och utfärda exempelvis en varning, blockering av användaren eller vid vissa tillfällen en blockering av hela datorn (IP adressen).

YouTube

Det är möjligt för användarna att lägga utYouTube video på MoviestarPlanet. För att förhindra att opassande videofilmer dyker upp på vår webbsida använder vi oss både av manuell liksom automatisk övervakning av Youtube. Vår websida har YouTubes mest strikta filter som heter "YouTube Moderation Strict" samtidigt som vi regelbundet reviderar och förbättrar vår moderna teknik och filter-inställningar.

För mer information och tips om hur du håller ditt barn säkert på YouTube besök deras Parent Resource sida.

Lagring av data av säkerhetsmässiga skäl

Vi lagrar alla uppgifter som krävs enligt lag. MovieStarPlanet lagrar ingen personlig information längre än lagen föreskriver. Under denna period används de personliga uppgifterna endast i den mån som detta avtal medger och i enlighet med tillämplig lag. Personlig information lagras av säkerhetsskäl och för att förhindra, upptäcka, och för att kunna lagföra och utreda eventuella brott som begås mot någon av våra användare. MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att lämna ut personlig information i den utsträckning som krävs enligt lag och när vi tror att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, rättigheterna för barnen, och/eller att följa juridiska processer, domstolsbeslut eller domstolsbegäran gällande vår hemsida.

Kontinuerlig utveckling

Arbete med barn innebär ständigt nya utmaningar och att driva en webbplats som MovieStarPlanet kräver självklart konstant och interaktiv utveckling av spelet samt säkerhetsfunktionerna. Vi lär oss nya saker hela tiden och samarbetar även med ideella organisationer som Rädda Barnen för att förbättra webbplatsen. Vi tvekar aldrig att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera säkerhetsfrågor.

Kontakta Support

Vänligen använd detta formulär för att kontakta supportavdelningen med eventuella frågor eller funderingar angående säkerheten på MovieStarPlanet. Vi strävar efter att besvara samtliga mail inom 24 timmar.

Mer om barn online:

http://www.statensmedierad.se/