Integritetspolicy

Personuppgifter och sekretesspolicy (inklusive sekretesspolicyn för barn)

För att skapa ett konto och bli medlem på MovieStarPlanet, kan du bli bedd om att ge oss följande personuppgifter:

  • Din email adress
  • Ditt användarnamn

Genom att ge MovieStarPlanet den ovan nämnda personliga information ger du härmed MovieStarPlanet tillstånd, i den utsträckning som lagen tillåter, att använda ovanstående personuppgifter så att MovieStarPlanet kan skicka nyhetsbrev, kampanjer och reklam till din email adress. Du ger också MovieStarPlanet tillåtelse till att anpassa innehåll och annonser på hemsidan efter ditt kön och ålder. MovieStarPlanet kan t.ex. skicka email till dig för att berätta om nya eller förbättrade tjänster på MovieStarPlanet eller för att MovieStarPlanet genomför en undersökning för att förbättra våra tjänster eller att MovieStarPlanet sammanställer riktade erbjudanden och innehåll till dig baserat på ditt beteende på denna hemsida, din ålder och var du befinner dig geografiskt.

MovieStarPlanet varken säljer eller lämnar ut dina personuppgifter till tredje part. Ett undantag är om alla, eller i princip alla tillgångar i MovieStarPlanet, dvs. hela webbplatsen, överförs till ett annat företag (vilket kallas en överföring av tillgångar). I detta fall tar köparen över, i den utsträckning som lagen tillåter, de nödvändiga personuppgifterna för att fortsätta driften av MovieStarPlanet.

I de fall där MovieStarPlanet anlitar andra företag för att utföra olika uppgifter, så som att hjälpa till med marknadsföring, tekniska tjänster för vår hemsida etc., kan dessa företag få tillgång till personuppgifter om detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra sitt jobb för MovieStarPlanet. MovieStarPlanet behandlar alla personuppgifter med största omsorg och tecknar kontrakt med andra företag, vilket innebär att de endast kan använda din information för att utföra uppdrag för MovieStarPlanet. 

Detsamma gäller i fall där MovieStarPlanet samarbetar med ett annat företag för att ge dig intressanta erbjudanden. Sådana företag kan också få tillgång till dina personliga informationer om de kan hjälpa MovieStarPlanet med att skicka email, annonsering på nätet och liknande. Sådana företag har ingen rätt att behålla eller använda informationen för något annat syfte än den uppgift de utför åt MovieStarPlanet.

MovieStarPlanet sparar inte personuppgifter längre än lagen föreskriver. Under denna period används personuppgifterna endast i den utsträckning som detta avtal medger och i enighet med den då gällande lag. Det främsta skälet för att lagra personlig information är för att av säkerhetsskäl kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala eventuella brott som begås mot någon av våra medlemmar. MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att lämna ut dina personliga informationer, i den utsträckning som krävs enligt lag och när vi anser att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att följa juridiska processer, domstolsbeslut eller rättsliga förfaranden som har att göra med vår hemsida.

MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy.

Frågor om personuppgifter och återkallande av godkännande

Om du vill få inblick i vilken information MovieStarPlanet har om dig, eller har andra frågor om dina personliga informationer, vänligen kontakta oss via kontaktinformationerna längst ner på denna sida. Du kan avbryta ditt samtycke att använda och lagra dina personliga uppgifter, genom att logga in och radera din användare.

Vi måste lagra personlig information om dig för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga användarupplevelsen på MovieStarPlanet och för att kommunicera med dig som medlem. Vi kan därför inte acceptera ditt medlemskap om du inte tillåter oss att behandla dina personuppgifter. På bakgrund av detta ska du därför avsluta ditt medlemskap, genom att ta bort ditt användarkonto, om du inte vill att vi hanterar dina personliga informationer.

Cookies

MovieStarPlanet kan placera en textfil i webbläsaren på din dator som kallas en "cookie". Cookies insamlar information som kan hjälpa oss att förbättra och anpassa din upplevelse på vår hemsida. Cookies berätta t.ex. hur många besökare vi har på webbplatsen och vilka delar av webbplatsen som är mest populära. MovieStarPlanet kan skicka ut information som samlas in via cookies, i en bearbetad (dvs. en samlad och icke-personlig) version som statistik till medlemmar, samarbetspartners, sponsorer och andra.