Information till föräldrar

MovieStarPlanet är ett fantastiskt spel och social mötesplats för barn där de kan ha kul, vara kreativa och få vänner. Du kan läsa allt om det här.

Våra användares säkerhet är vår högsta prioritet på MovieStarPlanet. Du kan läsa mer om hur vi håller spelet säkert här.

På MovieStarPlanet uppmuntrar vi starkt föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll för att främja internetsäkerheten. Tala med dina barn om hur man gör för att vara säker och hur man beter sig på nätet. Vi måste alla vara vaksamma när barn är online, precis som vi är när de är ute på gatorna. Vi måste se till att de skyddas från personer som kan utgöra en risk. På nätet kan barnen utsättas för oönskat, olagligt eller olämpligt innehåll, men det finns vissa steg som du och ditt barn kan vidta för att undvika risken att något otrevligt händer.

 • Diskutera hur internet ska användas i ert hem. Se till att barnet förstår vilken information som ska hållas privat (namn, telefonnummer, adress etc.) och sätt upp regler för hur man möter nya människor online. Vi kan aldrig veta vem som finns bakom ett användarnamn. 
 • Se också till att ditt barn förstår hur viktigt det är att man håller sitt lösenord hemlig, liksom att man inte använder samma lösenord till flera olika saker. Lösenordet är som nyckeln till ett hus. Berätta för barnet att andra spelare kan försöka luras för att få det att avslöja sitt lösenord genom att  utlova olika presenter eller saker i utbyte. De kan också låtsas ha viss auktoritet (till exempel att de arbetar för MovieSarPlanet). Skulle ditt barns lösenord avslöjas ska det genast bytas ut mot ett nytt.
 • Se till att ert internet är säkert och att enbart er familj har tillgång till det. Du är ansvarig för vad som händer på din dator (IP adress).  MovieStarPlanet kan blockera din IP adress, även om det är en gäst som har brutit mot reglerna.  
 • Installera antivirus-program och föräldrakontroll-funktioner på samtliga datorer, mobiler och spelkonsoler för att stänga ute opassande innehåll. Ingen föräldrarkontroll är  100 procent säker, så lita inte på att systemet skyddar ditt barn helt och hållet.   Vi gör allt vi kan för att sidan ska vara säker, men man ska komma ihåg att perfektion inte existerar online. När det gäller ditt barns  säkerhet anstränger vi oss till det yttersta för  att tillhandahålla en säker miljö, men vi förväntar oss att du tar din del av ansvaret också. Säkerhet är ett delat ansvar mellan föräldrar/vårdnadshavare och MovieStarPlanet. 
 • Du och ditt barn bör veta hur man rapporterar en annan användare på MovieStarPlanet. Rapporten bör göras direkt när överträdelsen/beteendet sker. Gå till Hjälp-avsnittet på första sidan för att se hur du anmäler en annan användare eller rapporterar olämpligt innehåll.

Säkerhet för Bilduppladdning

Att ladda upp bilder på MovieStarPlanet låter användarna uttrycka sig själva och sina preferenser genom att dela bilder med sina vänner. Vi anser att det här är ett roligt sätt att införliva deras intressen, idoler och inspiration inom MovieStarPlanets universum. För att göra det här så säkert som möjligt så har vi utvecklat och genomfört en utförlig lista med riktlinjer för att försäkra oss om att allt delat innehåll uppfyller våra normer. Det här innefattar moderation av alla bilder som skickas in för godkännande före delning, vilket betyder att varje enskild bild som laddas upp av en användare kommer att granskas och godkännas av en vuxen moderator innan den syns på användarens MSP profil. Moderatorn kan antingen godkänna eller förkasta en bild baserat på tydligt definierade regler som fastställts av MovieStarPlanets säkerhetschef.

Regler för Bilduppladdning

Innan användare börjar använda verktyget för bilduppladdning på sina mobiler och surfplattor så kommer de informeras om reglerna, så att de är medvetna om vilka slags bilder som får delas på MovieStarPlanet. Användarens bild kommer raderas om den innehåller något av följande:

 • Sexuellt Innehåll: Nakenhet och Viss Nakenhet (inkluderar bilder på användare eller andra i underkläder eller badkläder), Sexuellt Provocerande Bilder, Sexting eller anspelningar på sex 
 • Hat eller hatbrott: Rasism, Antisemitism, religiös intolerans, HBT-relaterad hat, sexism och annat oacceptabelt beteende 
 • Våld: Hot, Faktiskt Våld, Stötande Gester eller Språk 
 • Personlig Identifierbar Information: Namn och Adresser, Telefonnummer, email etc., på klädsel eller som indirekt information i bakgrunden av bilden 
 • Nätmobbning: Bilder som visar användare på ett förödmjukande eller förnedrande sätt 
 • Cigaretter eller anspelning på rökning: Inga bilder som skildrar barn som röker eller som antyder att rökning är coolt 
 • Alkohol eller anspelning på alkohol: Inga bilder på alkohol 
 • Droger, drogtillbehör eller användning av droger: Inga bilder som relaterar till användning av droger 
 • Någon som helst inbjudan till att mötas online eller i verkligheten kommer inte tolereras: t.ex. ska vi träffas, har du Skype/KIK, vill du ha sex, skicka några bilder på dig själv

Den här listan kommer ständigt att kontrolleras och uppdateras av vår säkerhets- och support personal, för att säkerställa att den ständigt omfattar allt som är relevant ur säkerhetssynpunkt. Personen som delar ett foto måste först få tillåtelse innan den delar ett foto på någon annan.  Om en användare upprepade gånger bryter mot någon av de här reglerna så riskerar hen avstängning eftersom vi inte tolererar olämpligt beteende. Användare kommer att meddelas när deras bild inte har godkänts av moderatorerna.

Råd till föräldrar

Vi rekommenderar att föräldrar alltid engagerar sig aktivt när det gäller att utbilda barn om internetsäkerhet. När det gäller bilduppladdning så föreslår vi att föräldrar har en öppen dialog om vad som är acceptabelt att dela på internet, samt de eventuella risker som detta medför.